Konceptet

Job Integration er en bemærkelsesværdig nyskabelse på integrationsområdet. Et formaliseret samarbejde mellem to
seriøse, stærke og landsdækkende aktører på beskæftigelsesområdet: Integro og Quick Care. Ved at kombinere det bedste af vores to verdener tilbyder vi din kommune en helstøbt løsning på integrationsområdet. En helhedstænkende og tværfaglig indsats, der sikrer effektiv integration og målrettet jobskabelse uden ekstra omkostninger til tolkebistand m.v. Løsningen giver mulighed for at starte indsatsen allerede på
asylcentrene via praktik, sundhedstilbud og sprogskole - og fortsætter hele vejen til praktik og job. Et effektivt forløb, der samtidig er kendetegnet af omsorg og ordentlighed.

Skræddersyet indsats med garanti for effekt

Tilbuddet kan sammensættes efter jeres ønsker og behov. Afhængig af valg af indhold og tidspunkt for indsatsen, garanterer Job Integration et minimum antal borgere i ordinær beskæftigelse og praktik ved aftalens udløb. Job Integration råder over tværkulturelle medarbejdere med samme kulturelle og sproglige baggrund som borgeren. Disse ressourcer sættes i spil, når det er hensigtsmæssigt - for at sikre, at barrierer nedbrydes og kommunale udgifter til f.eks. tolkebistand mindskes væsentligt

Job Integration arbejder med valide systemer til måling af indsatsernes effekt. Når vi indgår aftale, synliggør vi forventningerne til indsatserne - borgere i job, praktik m.v. - og sørger for løbende at rapportere effekt i det omfang, det ønskes. Ligesom vi gerne indgår aftaler, hvor afregningen
tager udgangspunkt i de forventede resultater.

 

Hent konceptbrochure