Vejen til effektiv og ordentlig integration

En helhedstænkende indsats bestående af

Sprog & kultur

Vi tilbyder en fleksibel sprogskole, der fusionerer jobskabelse og dansk- undervisning til en helhed. Vi sikrer en bedre målopfyldelse - en højere succesrate og et hurtigere gennemløb, hvilket betyder en kommunal besparelse. Der er tale om en totalløsning, der består af job, beskæftigelse og uddannelse, danskuddannelse og kulturforståelse samt personligt empowerment program.

Job & netværk

Et skræddersyet forløb, hvor borgeren bliver tilknyttet en tværkulturel mentor / jobcoach, der både taler dansk og borgerens modersmål. Fokus er hurtig etablering af job/virksomhedspraktik. Vi anvender den nye effektive metode BRANCHEPAKKER. Via unikke sprogkort og faktaark sikrer vi fælles sprog og forståelse lige fra borgerens indledende samtale og hele vejen til job.

Sundhed & familie

Job Integration bygger bro mellem sundhedsverdenen og beskæftigelses- verdenen. Udgangspunktet er det hele menneske. Det giver markant effekt i forhold til at løfte integrationsborgere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse. Endvidere sikrer vi, at der udover praktik og job motiveres til at indgå i de danske normer omkring børnepasning.

Vi bygger bro hele vejen fra asylcentret til job

Et stærkt partnerskab mellem

integro

quickcare